Me

Throwback Our Prom Last Year

Chính xác thì là 22/06/2015, Lễ Tri ân/ Lễ Trưởng thành ( or Prom) được tổ chức ở trường mình. Và mình đã thất bại trong việc tìm mặc váy và đã wear-black-to-black 😦 Mình không dự định mặc như thế trong ngày đặc biệt như vậy đâu nên năm sau khi gặp lại mình… Continue reading Throwback Our Prom Last Year

FILMs

Điều tuyệt vời nhất của chúng ta

It took me 10 minutes to back to home and take my ID student. And I went to school again to do the “mô hình toán” test omfgggggggggg Let’s relax w this: https://www.youtube.com/watch?v=Ed47-IiCcBs Oh and you know what. I’m following a film named “With you 2016”. I’m sure 100% that it’s quite popular now and you… Continue reading Điều tuyệt vời nhất của chúng ta