Uncategorized

Cứ đi rồi sẽ đến… [Chuyện đi học] – julyle

Tháng 7…Tâm điểm của những ngày hè oi bức ở Hà Nội Tháng 7 của tôi hôm nay Nó không còn là tháng 7 của 7 năm về trước khi tất cả những đứa 18 tuổi phải vật lộn bước vào kỳ thi đại học Khi có đứa vì thức đêm liên tục mà ngất… Continue reading Cứ đi rồi sẽ đến… [Chuyện đi học] – julyle