TRIPS

Chuyến đi cắm trại đầu tiên của tôi với lũ bạn cấp 2

nếu các cậu tò mò, hoặc nhìn ảnh các cậu cũng đoán ra, thì tôi đã có chuyến đi 2 ngày 1 đêm với lũ bạn cấp 2 ở Sơn Tinh camp, Đồng Mô. đây là tối của chúng tôi. nghĩ bụng 5h chiều thì ăn uống lòn gì. nhưng may đã đưa ra quyết… Continue reading Chuyến đi cắm trại đầu tiên của tôi với lũ bạn cấp 2