Wait more – The Black Skirts

Sao em lại lạnh lùng với tôi? Tình yêu là thứ dễ dàng thay đổi thế sao? (Is love something that changes this easily?) Có phải tôi đã làm gì sai? Nếu vậy, tôi xin lỗi. Em cảm thấy có lỗi với tôi? Tôi muốn ở bên cạnh em dù bất cứ chuyện gì xảy… Continue reading Wait more – The Black Skirts

Advertisements